Home

Thema's

Milieuvriendelijk rijden

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Wilt u meer weten over de financiële voor- en nadelen van o.a. elektrische of hybrideauto’s? De Vlaamse overheid laat u op haar website,  http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be  , het verschil berekenen (technische ken​merken, premies en belastingen, verbruik, verzekering en onderhoud, totale kosten) met conventionele wagens binnen diverse klassen. Dat kan als particulier en als bedrijf. U vindt er ook informatie over premies.

Meer

Voorafbetalingen 2019 - wijziging

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

De Fod Financiën vernieuwt haar platform voor het beheer van de Voorafbetalingen. Deze vernieuwing is noodzakelijk om de burger en de ondernemingen een beter én digitaal overzicht te bieden van de gedane voorafbetalingen, en op termijn, toe te laten om het beheer ervan (aanvraag tot terugbetaling en/of overboeking naar een volgend aanslagjaar) digitaal te organiseren. Via het platform MyMinfin of MyMinfin Pro, zal iedere burger of onderneming op ieder moment een geactualiseerd overzicht hebben van de, per aanslagjaar (beperkt tot de 3 laatste aanslagjaren), uitgevoerde voorafbetalingen. De aanvragen tot wijziging van deze voorafbetalingen, zullen via ditzelfde platform mogelijk worden. Het overschakelen naar het nieuwe platform heeft ook een aantal gevolgen voor de burgers/ondernemingen die voorafbetalingen verrichten. Ze excuseren zich voor het ongemak die deze noodzakelijke aanpassingen voor hen teweegbrengen. We lijsten ze voor u op: Wijziging van het rekeningnummer:

Meer

Winwinlening als belegging - kansen voor ondernemers

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Winwinlening als alternatief beleggingsinstrument – onbekend is onbemind? Spaargeld brengt vandaag op de bank niks op. Integendeel! Inflatie doet de waarde van je spaargeld dalen. Beschik je over wat spaargeld, maar weet je niet wat er mee te doen? De mogelijkheden zijn oneindig en iedere beleggingsvorm heeft zijn voor- en nadelen, zijn opportuniteiten en risico’s ...  

Meer

Voorafbetalingen 2018: data en vermeerderingspercentage

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Vergeet uw voorafbetalingen niet te doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Noteer de volgende data alvast in uw agenda.

Meer

Beleggen voor vennootschappen binnenkort enkel mogelijk met LEI-nummer

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Om hogere transparantie en meer veiligheid op de financiële markten te creëren, heeft elke rechtspersoon die belegt in aandelen, obligaties, opties... vanaf 3 januari 2018 een LEI-nummer nodig. De nieuwe regel kadert in een uitbreiding van de huidige meldingsplicht voor financiële instellingen: zonder dat je klant over een LEI-nummer beschikt, zal de bank zijn transactie voortaan niet meer uitvoeren. LEI staat voor “Legal Entity Identifier” en is een unieke cijfer- en lettercombinatie van 20 tekens die toelaat alle   ondernemingen die op de financiële markten actief zijn, te identificeren. Het nummer is gekoppeld aan belangrijke informatie over de onderneming (naam, maatschappelijke zetel…) en wordt opgenomen in een publiek toegankelijke databank.  

Meer

Afschaffing kwartaalvoorschotten BTW

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

Een btw-belastingplichtige die zijn aangiftes op kwartaalbasis indient, moet momenteel uiterlijk de 20 ste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen op de btw die te betalen is in de volgende btw-aangifte. Met het KB van 16 februari 2017 is deze verplichting afgeschaft. Vanaf 1 april moeten er bijgevolg geen kwartaalvoorschotten meer betaald worden. Concreet betekent dit dat het laatste kwartaalvoorschot deze maand betaald moet worden, met name uiterlijk 20 maart 2017. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 moet de btw pas betaald worden tegen de 20 ste van de maand, volgend op het kwartaal, dus respectievelijk 20 juli, 20 oktober, 20 januari en 20 april.  

Meer

Bescherm u tegen Staadsbladfraude!

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Een vreemde die ineens zaakvoerder blijkt te zijn...  Daar komt dit soort van fraude inderdaad op neer. Volslagen vreemden hadden zichzelf benoemd tot zaakvoerder/bestuurder van Belgische vennootschappen én waren er bovendien in geslaagd dit ook zo gepubliceerd te krijgen in het Belgisch Staatsblad. Het hoeft geen betoog natuurlijk dat hier gegarandeerd miserie van komt.

Meer

Hoe en wanneer maak ik mijn factuur?

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

Met deze tekst bezorgen we u een overzicht van waar u allemaal rekening moet mee houden bij het factureren, kwestie dat uw facturen aan alle voorwaarden voldoen. We merken namelijk dat de BTW kritischer en kritischer wordt op het naleven van wetten en regels.

Meer

Ouderdomsvereiste voor 6% btw op renovatiewerken in de bouw van 5 naar 10 jaar in 2016

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

Als u op deze moment verbouwingswerken aan uw privéwoonst laat uitvoeren, worden deze werken gefactureerd aan 6% btw, indien uw woning voor de eerste maal in gebruik werd genomen ten minste vijf jaar voorafgaand aan de werken. Maar vanaf 1 januari 2016 wordt deze ouderdomsvereiste van vijf jaar verhoogd naar tien jaar.

Meer

Geregistreerd kassasysteem: 1/1/2015 komt dichterbij!!

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Op 1/1/2015 worden de geregistreerde kassasystemen (GKS) ingevoerd. Na enkele jaren van uistellen, is het nu echt zover, neem actie om in regel te zijn! Bestaat uw omzet in 2014 voor meer dan 10% uit "ter plaatse genuttigde restaurant- en cateringdiensten", dan valt u onder deze regeling!!

Meer

Netto.be: Strijd tegen fiscus flink duurder

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Een interessant artikel op Netto.be Belastingplichtigen die naar de rechter stappen tegen een fiscale aanslag moeten voortaan alle advocatenkosten zelf dragen, zelfs als de rechtbank hen in het gelijk stelt en de aanslag onterecht was. Bron: http://www.tijd.be/r/t/1/id/9538229 Onze commentaar: Dit lijkt ons een brug te ver. De drempel verhogen om voor een bepaald soort procedures, nl. de fiscale, naar de rechtbank te stappen, druist in tegen alle beginselen de grondwet en de democratie. De Belgische Staat stelt zich hiermee boven de wet en wij vragen ons af of Europa dit (voorlopig) gaat toelaten of dat er eerst iemand (opnieuw) veel geld moet besteden om dit voor het Europees hof te brengen.  

Meer

Verzeker advieskosten bij fiscale controles

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Fiscale controles en procedures zijn van alle tijden, ze bestaan sedert de invoering van het fiscaal- en BTW-wetboek. Echter stellen we vast dat controles tegenwoordig (in sommige gevallen) moeilijker verlopen en langer aanslepen dan een aantal jaren geleden. De complexe wetgeving, vele circulaires, talrijke vonnissen en arresten, automatisering van de fiscale administratie en verhoogde boetes doen daar geen goed aan. Omdat de verdediging van controles bij ons steeds in regie aangerekend wordt aan de klant, kan ook onze factuur daardoor soms oplopen. Sinds enkele jaren bestaat er een mogelijkheid om u te verzekeren voor de kosten die fiscale en BTW-controles met zich meebrengen, meer specifiek de kosten van een boekhouder en eventueel de kosten van een advocaat.

Meer

Checklist aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2013

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Op  KmoNieuws.be  vonden we volgend interessant artikel.   Heb jij alle documenten oor de belastingsaangifte al bij de hand? Stilaan beginnen de documenten, nodig voor de aangifte in de personenbelasting, binnen te komen. Hoewel er via tax-on-web nog meer dan behoorlijk wat tijd is om deze in te dienen, vind je hier alvast een checklist van alle documenten die nodig zijn (of kunnen zijn).

Meer

Herindeling gerechtelijke arrondissementen: Pas uw algemene voorwaarden aan!!

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Vanaf 1/4/2014 verdwijnen de kleinere arrondissementen zoals Turnhout en worden vervangen of opgeslorpt door grotere (quasi provinciale) arrondissementen. Waar moet u rekening mee houden? 

Meer

Vergoeding wegens verblijfkosten

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Reeds lang is bekend dat federaal overheidspersoneel recht heeft op forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen of korte verblijven voor rekening van de werkgever, zijnde dus de federale overheid. Al bijna even lang wordt in de privésector gebruik gemaakt van dit systeem als basis voor het toekennen van gelijkaardige vergoedingen. Voor personeelsleden, maar vooral ook voor bedrijfsleiders. Als u dit systeem ook wil toepassen, houdt u best rekening met de volgende voorschriften die gelden binnen de federale overheid.

Meer

Wijzigingen sociale bijdragen vanaf 2015

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Vanaf 2015 wijzigt het basisprincipe voor de berekening van de sociale bijdragen. Vanaf dan betaal je op het beroepsinkomen van het jaar zelf. Men spreekt al jaren over maar deze aanpassing, maar vanaf 2015 wijzigt de berekeningsbasis effectief.

Meer

Voorkom factuurfraude

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Bericht in BOUWNIEUWS (Bouwunie) 19 februari 2014: Onlangs werd één van onze aangesloten leden slachtoffer van factuurfraude, een zaak die hem erg duur is komen te staan. Waarover gaat het?

Meer

Trends.be: Hoe buiten schot blijven van de fiscus?

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Op trends.be lazen we dit weekend een artikel over de "indiciëre taxatie" van zelfstandigen. Dit lijkt allemaal logisch, maar omdat het deze keer zo eenvoudig en met een voorbeeld uitgelegd werd, vonden wij het toch de moeite van het vermelden waard. De belangrijkste les voor zelfstandigen in deze: houd van elke grote aankoop, waarvoor geen krediet aangegaan wordt, bewijsstukken van de betaling bij! Zie: http://trends.knack.be/economie/nieuws/finance/blijf-buiten-schot-van-de-fiscus-niet-opvallen-is-de-boodschap/article-4000521865919.htm Voor verdere vragen en inlichtingen: neem contact op met uw kantoor.

Verhoging drempelbedragen BTW

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

Een aantal drempelbedragen voor de BTW zijn recent verhoogd: - vanaf 1/1/2014: minimum bedrag bedrijfsmiddelen (investeringen): 1.000 EUR excl. BTW. Alles onder de 1.000 EUR wordt niet langer beschouwd als een bedrijfsmiddel (op vlak van BTW). Daarvoor was dit 250 EUR. Dit is vooral van belang voor herzieningen bij onttrekking (bijvoorbeeld bij stopzetting). - vanaf 1/1/2014: er kan gekozen worden voor kwartaalaangiften ipv maandaangiften wanneer de jaaromzet in het voorafgaande jaar kleiner was dan 2.500.000 EUR. Tot en met 2013 lag deze grens op 1.000.000 EUR. - vanaf 1/4/2014: vrijstelling van BTW mogelijk voor kleine ondernemingen indien de jaaromzet kleinder is dan 15.000 EUR. De vorige grens lag op 5.580 EUR.   Voor vragen over deze onderwerpen, neem gerust contact op .

Inhoudingsplicht

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

De inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden kennen we al jaren in de bouwsector. Sinds eind vorig jaar werd deze echter ook uitgebreid voor de bewakingssector (sinds 1/9/2013) en de vleessector (1/11/2013). Ondernemingen die betalingen doen aan ondernemingen in één van deze drie sectoren, moeten controleren of er inhoudingsplicht geldt en de nodige stappen ondernemen (deel schuld inhouden en doorstorten en attest opvragen indien factuurbedrag > 7.143 EUR.   Hoe raadplegen? - fiscale schulden: https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/services/attests - sociale schulden: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm Indien een onderneming niet valt onder de regeling van de inhoudingsplicht (niet één van de drie vermeldde sectoren), wordt de vermelding "geen gegevens 30bis beschikbaar met bovenstaande criteria" weergegeven.   Hoeveel inhouden? - fiscale schulden: 15% v.h. factuurbedrag (of bedrag fiscale schuld indien factuurbedrag > 7.143 EUR en fiscale schuld < 15% van factuurbedrag) - sociale schulden: 35% v.h. factuurbedrag (of bedrag sociale schuld indien factuurbedrag > 7.143 EUR en sociale schuld < 35% van factuurbedrag) Combinatie is perfect mogelijk, dus mogelijk is er in totaal 50% in te houden.   Meer info is ook te vinden op de bovenstaande links.  

BESTE WENSEN!

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Wij wensen u een gezond en succesvol 2014! Voor ons start het jaar zoals gewoonlijk met de BTW-aangiften van het vierde kwartaal en van december 2013. Gelieve ons dus zo snel mogelijk (voor 10 januari) alle documenten over te maken. Geheel terzijde vermelden wij nog even dat dit soort "belangrijke datums" ook steeds vermeld worden op deze pagina .

Overgangsmaatregel liquidatiebonus

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

De laatste tijd is er nogal wat te doen over de overgangsmaatregel mbt de verhoging van de liquidatiebonus van 10 naar 25% (vanaf 1/10/2014).   Belangrijke aandachtspunten ivm de overgangmaatregel (ook interne vereffening genoemd): - er gebeurt een dividenduitkering van maximum de belaste reserves die op de balans stonden op de laatst goedgekeurde jaarrekening voor 31/3/2013, de daarna opgebouwde reserves komen niet in aanmerking - roerende voorheffing 10% dient onmiddellijk betaald te worden - het netto-dividend (na aftrek van 10%) moet onmiddellijk terug ingebracht worden in de vennootschap d.m.v. een kapitaalverhoging (notariële akte) - het bedrag van de kapitaalverhoging moet dag op dag 4 jaar (8 jaar voor grote vennootschappen) in de vennootschap blijven. Er mag dus geen kapitaalvermindering gebeuren, vereffenen mag wel nog steeds zonder sanctie. - sommige vennootschappen komen niet of slechts voor een klein bedrag in aanmerking owv normale dividendpolitiek (dividenden uitgekeerd in de laatste 5j) - de uitkering en kapitaalverhoging dienen te gebeuren voor de laatste afsluitingsdatum voor 1/10/2014. Boekjaar verlengen heeft in deze optiek geen enkele zin.   Alles gewikt en gewogen merken wij op dat het systeem zeker interessant kan zijn voor vennootschappen die de bedoeling hebben om op korte of middellange termijn te vereffenen (of kapitaal terug te verminderen, ten vroegste NA 4 jaar) EN waar het risico op grote verliezen in de volgende jaren beperkt is. Vereffenen voor 30/9/2014 kan uiteraard ook met de toepassing van een roerende voorheffing van 10% op ALLE opgebouwde belaste reserves, ook dit van de laatste boekjaren.   Voor vragen hieromtrent over uw vennootschap kunt u steeds contact opnemen met uw kantoor. Wij bieden volledige begeleiding van vennootschappen bij deze procedure.  

Lichte vracht?

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

We krijgen regelmatig de vraag: Wanneer is nu precies een wagen een "lichte vrachtwagen". Om op deze vraag te antwoorden verwijzen wij u graag naar volgende pagina van de FOD Financiën.   http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/inschrijving_en_belastingen/lichte_vrachtauto/ (Voor de volledigheid vermelden we hierbij dat de BTW-aftrekbaarheid ondertussen een stuk complexer geworden is dan wat er op deze pagina vermeld wordt, nl. 50% voor personenwagens en 100% voor lichte vrachtwagens. Voor vragen over uw concrete situatie of bij een nieuwe aankoop, neem STEEDS VOORAF contact op met uw kantoor )

Nieuwe BTW-regels gelden NIET voor ECHTE lichte vrachtwagens

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

In het verslag van de Kamercommissie Financiën en Begroting van 17/4/2013 (te vinden via: http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic719.pdf  op pagina 17 e.v.) lezen we in een antwoord van staatssecretaris Bogaert op een vraag van Veerle Wouters het volgende: In een bijkomende publicatie die de administratie in samenspraak met de sector zal maken, zal de administratie verduidelijken dat de echte lichte vrachtwagens niet onder de regel van 35 % vallen. Wat wa al langer verwachtten, blijkt dus te kloppen. Naar goede vaderlandse gewoonte blijven er echter nog zeer veel onduidelijkheden aangaande de nieuwe wetgeving. Hopelijk volgen snel de nodige antwoorden.   EDIT: Ondertussen weten we dat het forfaitair percentage voor echte (doch gemengd gebruikte) lichte vrachtwagens 85% bedraagt. Dit forfait mag steeds toegepast worden, maar er mag ook gekozen worden om een ander (hoger) percentage toe te passen. Dit moet dan wel aangetoond worden. Hoe? Enige mogelijkheid is waarschijnlijk een rittenadministratie bijhouden...

Marktconforme intresten

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

U heeft een geldlening gegeven aan uw vennootschap en u zou daar graag een intrest voor rekeningen. Hoeveel mag ik vragen, vraagt u zich af? Zie de site van de nationale bank:  http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=N&Dom=4110&Table=25 De linkse kolom zijn de tarieven die de fiscus in verschillende rechtszaken heeft aangehaald als zijnde “marktconform”.   Let op! Op deze intresten moet steeds roerende voorheffing inghouden worden. Tegenwoordig bedraagt de roerende voorheffing 25%, wat niet wil zeggen dat dit systeem niet meer interessant is. Belangrijk is wel dat er een aangifte in de roerende voorheffing (binnen de 15 dagen na de toekenning) en dat de roerende voorheffing doorgestort wordt naar het bevoegde ontvangkantoor. Neem hiervoor STEEDS contact op met uw kantoor.  

Fiscale wijzigingen in 2013

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Bron: Netto/De Tijd Crisis of niet, ook in 2013 krijgt u een aanslagbiljet in de bus. Het grootste verschil met 2012: tal van belastingvoordelen vallen weg. In het regeerakkoord stonden tal van maatregelen die voelbaar zullen zijn in de belastingaangifte die u in 2013 invult. Die nieuwe regels gelden voor de inkomsten vanaf 1 januari 2012, die u dus volgend jaar aangeeft. Wat moet u weten?  

Meer

Uitstel nieuwe regeling opeisbaarheid btw tot 1 januari 2014!

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

Bron: TaxWorld (door Jill Van Vaeck) Uitstel nieuwe regeling opeisbaarheid btw tot 1 januari 2014!

Meer

Decembervoorschot!

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

Omdat het weer de tijd van het jaar is... Even ter herinnering, BTW-maandaangevers vergeet uw decembervoorschot niet!

Meer

8 uitgaven om minder belastingen te betalen

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Wie zijn belastingfactuur van volgend jaar tot een minimum wil beperken, heeft nog slechts enkele weken om daar werk van te maken. Welke uitgaven kunt u dit jaar nog doen om in 2013 minder belastingen te betalen?

Meer

Uitstel geregistreerde kassa's horeca

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: BTW

De verplichte invoer van de geregistreerde kassa's in de horeca, de zogenaamde blackbox of zwarte doos, is uitgesteld tot 1/1/2014.

Meer

Richtprijzen in de bouwsector

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Diversen

Bron: bouwnieuws 10 (28 november 2012), bouwunie  

Meer

Aanvraag berekening voordeel van alle aard personenwagen

Ingezonden door: Fisc en Div Categorie: Fiscaal

Er is al een heel jaar veel te doen over de berekening van de voordelen van alle aard van personenwagens. De berekeningwijze is al een aantal keer gewijzigd en ook in de huidige (definitieve) berekeningswijze zitten nog een aantal onduidelijkheden. Er bestaan al tientallen online berekeningsmodules voor de berekening van de voordelen van alle aard, anno 2012, maar nu komt de fiscus zelf met een berekeningsmodule.

Meer