Belangrijke datums

2019:
 • 10/01: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. het 4e kwartaal/december aan Fisc & Div
 • 15/01: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 30/06 (AV in november)
 • 15/01: aangiften en betalingen (afrekening) bedrijfsvoorheffing 4e kwartaal (kwartaalaangevers)
 • 20/01: BTW-aangiften en betalingen december en 4e kwartaal
 • 31/01: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 30/06 (AV in december)
 • 31/01: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 30/06
 • 10/02: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. januari aan Fisc & Div
 • 20/02: BTW-aangiften en betalingen januari
 • 28/02: fiches 281.10 en fiches 281.20 e.a. (onder voorbehoud)
 • 28/02: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 30/09 (AV in januari)
 • 10/03: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. februari aan Fisc & Div
 • 20/03: BTW-aangiften en betalingen februari
 • 20/03: laatste voorafbetaling vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/03 (info)
 • 31/03: BTW listing van belastingplichtige afnemers
 • 31/03: inventaris vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/03
 • 03/04: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 30/09 (AV in februari  en RPB)
 • 10/04: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. het 1e kwartaal/maart aan Fisc & Div
 • 10/04: eerste voorafbetaling natuurlijke personen en vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/12 (info)
 • 15/04: aangiften en betalingen bedrijfsvoorheffing 1e kwartaal (kwartaalaangevers)
 • 20/04: BTW-aangiften en betalingen maart en 1e kwartaal
 • 30/04: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 
 • 02/05: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 30/09 (AV in maart en BNI/ven)
 • 10/05: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. april aan Fisc & Div
 • 20/05: BTW-aangiften
 • 31/05: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 30/09 (om verhoging te vermijden)
 • 10/06: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. mei aan Fisc & Div
 • 20/06: BTW-aangiften
 • 20/06: laatste voorafbetaling vennootschappen met boekjaarafsluiting 30/06 (info)
 • 26/06: aangiften personenbelasting op papier
 • 30/06: fiches 281.50 (onder voorbehoud)
 • 30/06: inventaris vennootschappen met boekjaarafsluiting 30/06
 • 10/07: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. het 2e kwartaal/juni aan Fisc & Div
 • 10/07: tweede voorafbetaling natuurlijke personen en vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/12 (info)
 • 15/07: aangiften en betalingen bedrijfsvoorheffing 2e kwartaal (kwartaalaangevers)
 • 17/07: aangiften personenbelasting via Tax-on-web (particulieren) (onder voorbehoud)
 • 20/07: BTW-aangiften en betalingen juni en 2e kwartaal (vakantieregeling aangiften tot 10/08)
 • 31/07: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 31/12
 • 10/08: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. juli aan Fisc & Div
 • 20/08: BTW-aangiften
 • 31/08: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 31/12 (om verhoging te vermijden)
 • 10/09: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. augustus aan Fisc & Div
 • 20/09: BTW-aangiften
 • 20/09: laatste voorafbetaling vennootschappen met boekjaarafsluiting 30/09 (info)
 • 30/09: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 31/03 
 • 30/09: inventaris vennootschappen met boekjaarafsluiting 30/09
 • 01/10: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 31/12 (onder voorbehoud)
 • 10/10: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. het 3e kwartaal/september aan Fisc & Div
 • 10/10: derde voorafbetaling natuurlijke personen en vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/12 (info)
 • 15/10: aangiften en betalingen bedrijfsvoorheffing 3e kwartaal (kwartaalaangevers)
 • 20/10: BTW-aangiften en betalingen september en 3e kwartaal
 • 31/10: aangiften vennootschapsbelasting boekjaarafsluiting 31/03
 • 31/10: aangiften personenbelasting via Tax-on-web (voor mandatarissen, zoals Fisc & Div) (onder voorbehoud)
 • 31/10: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 31/03
 • 10/11: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. oktober aan Fisc & Div
 • 20/11: BTW-aangiften
 • 30/11: uiterste datum neerlegging jaarrekeningen 31/03 (om verhoging te vermijden)
 • 10/12: uiterste datum voor het bezorgen van uw facturen m.b.t. november aan Fisc & Div
 • 15/12: aangiften en betalingen voorschotten kwartaalaangevers bedrijfsvoorheffing (66% v.h. 2e kwartaal of werkelijke BV okt+nov)
 • 20/12: BTW-aangiften
 • 20/12: laatste voorafbetaling natuurlijke personen en vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/12 (info)
 • 24/12: betalingen decembervoorschotten BTW voor maandaangevers (info)
 • 31/12: inventaris zelfstandige natuurlijke personen en vennootschappen met boekjaarafsluiting 31/12

 

Verder:

 • Intrastat: elke 20e van de maand
 • Maandelijkse aangiften bedrijfsvoorheffing: elke 15e van de maand

 

Opmerkingen: We hebben getracht om een overzicht van een fiscaal jaar te maken op vlak van verplichte fiscale aangiften en betalingen. Het betreft datums "tot en met" ofwel "ten laatste". De meeste datums die in het weekend of op een feestdag vallen worden uitgesteld naar de volgende werkdag, deze datumcorrecties werden niet gedaan in de lijst. Alle betalingsdatums zijn datums waarop de betaling door de respectievelijke diensten ontvangen dient te worden, houd dus rekening met de verwerkingstijd voor bankoverschrijvingen. De lijst is onvolledig en slechts ter indicatie van de belangrijkste datums die voor een grote groep belastingplichtigen gelden.

 

Bij vragen, inlichtingen of opmerkingen mail info@fiscnv.be of neem contact op met één van onze kantoren.