Nuttige rekeningnummers

BTW

IBAN: BE22 6792 0030 0047
BIC: PCHQ BEBB

(Let op! Dit is het rekeningnummer voor betalingen ingevolge een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn bij het controlekantoor werd ingediend. Deze rekening geldt dus bijvoorbeeld niet voor zogenaamde bijzondere rekeningen of verschuldigde BTW die het gevolg is van controles.)

Gestructureerde mededeling: klik hier (zelfde als bij voorafbetalingen)

Naam tegenpartij: BTW ontvangsten Brussel

Bedrag: Dit wordt u door ons medegedeeld na elke aangifte.

Datum:
Kwartaalaangevers betalen hun afrekening VOOR: 20/1, 20/4, 20/7 en 20/10. In de andere maanden dient er (eventueel) een voorschot betaald te worden.
Maandaangevers betalen telkens hun afrekening VOOR de 20ste van de maand volgend op de aangiftemaand. In december moet er door maandaangevers een voorschot betaald worden voor 24/12. Klik hier voor alle info hierover.

 

Voorafbetalingen belastingen

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel voor
ondernemingen, zelfstandigen en particulieren worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer:

BE61 6792 0022 9117 van het lnningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert ll laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Dit nieuwe rekeningnummer geldt uitsluitend voor de voorafbetalingen die worden gedaan vanaf het eerste kwartaal (VA1) van het aanslagjaar 2020. Deze betalingen kunnen ten vroegste worden
uitgevoerd vanaf 21/12/2018. Hou er rekening mee dat het rekeningnummer voordien NIET actief zal
zijn.

Diegenen die al voorafbetalingen verrichten zullen overigens een aangepaste uitnodiging, met
vermelding van het nieuwe rekeningnummer, ontvangen.

Voor alle verdere informatie over voorafbetalingen: 

Klik hier

 

 

Publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

IBAN: BE48 6792 0055 0227
BIC: PCHQ BEBB

Vrije mededeling: ondernemingsnummer

Naam tegenpartij: Belgisch Staatsblad

 

 

Bij vragen, inlichtingen of opmerkingen mail info@fiscnv.be of neem contact op met één van onze kantoren.