Disclaimer

(Voorwaarden voor het gebruik van www.fiscnv.be, hierna "website")

 

Indien u deze website gebruikt, verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden op deze pagina.

Het gebruik van deze website en de informatie van deze website geschiedt geheel voor eigen risico.

Teksten, afbeeldingen, cijfers, prijzen e.a. kunnen nooit bindend zijn voor Fisc & Div bvba. De volledige website is louter informatief bedoeld.

Fisc & Div bvba accepteert geen enkele aansprakelijkheid en kan nooit aansprakelijke gesteld worden voor verliezen die iemand heeft geleden ten gevolge van het maken van een beslissing met betrekking tot het gebruik van tekst(en) en/of afbeeldingen op deze website.

Fisc & Div bvba accepteert ook geen aansprakelijkheid voor welke andere gevolgen dan ook voor het kijken naar en gebruiken van onze website.

Fisc & Div bvba doet zijn uiterste best om de informatie zo accuraat, juist en betrouwbaar mogelijk op de website te laten verschijnen. Er kunnen echter altijd fouten in blijven zitten. Houd daar rekening mee. Houd er ook rekening mee dat niet alle items up to date zouden kunnen zijn, of dat de website tijdelijk of definitief off-line kan zijn. Fisc & Div bvba geeft dus geen enkele garantie voor continuïteit en/of juistheid van de inhoud van de website.

De website bevat links naar andere sites, direct dan wel via frames of nieuwe vensters. Waar mogelijk zullen wij dergelijke links als zodanig herkenbaar maken. Dergelijke sites worden door derden verzorgd en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wanneer tekst overgenomen wordt van andere bronnen, zullen deze bronnen steeds duidelijk (met klikbare url) vermeld worden. Indien u vindt dat dit niet correct gebeurd is, breng Fisc & Div bvba op de hoogte en dit zal samen met u bekeken worden.

Indien u van mening bent dat bepaalde informatie of links verwijderd dienen te worden om welke reden dan ook, neemt u contact op met Fisc & Div bvba en zij zullen steeds hun uiterste best doen om hiervoor zo snel mogelijk te zorgen als zij ook van mening zijn dat daar inderdaad een afdoende reden voor bestaat.

Niets van deze site mag op enige wijze gekopieerd of hergebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fisc & Div bvba.

 

Bij vragen, inlichtingen of opmerkingen mail info@fiscnv.be of neem contact op met één van onze kantoren.