Links

Opzoekingen

Controleren geldigheid BTW-nummers

Kruispuntbank (KBO) "Public Search"

Publicaties bijlagen Belgisch Staatsblad (referentiedatabank rechtspersonen)

Balanscentrale Nationale bank van België

 

Inhoudingsplicht (zie ook dit bericht)

Fiscale schulden

Sociale schulden

 

Tools

BIC-IBAN conversie bankrekeningen

Aanvraag berekening voordeel van alle aard personenwagen door de FOD financiën

Berekening verkeersbelasting en BIV

Wings (boekhoudsoftware)

 

Beroep

BIBF: beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten


 

Bij vragen, inlichtingen of opmerkingen mail info@fiscnv.be of neem contact op met één van onze kantoren.