Thema's

Afschaffing kwartaalvoorschotten BTW

Een btw-belastingplichtige die zijn aangiftes op kwartaalbasis indient, moet momenteel uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen op de btw die te betalen is in de volgende btw-aangifte. Met het KB van 16 februari 2017 is deze verplichting afgeschaft. Vanaf 1 april moeten er bijgevolg geen kwartaalvoorschotten meer betaald worden.

Concreet betekent dit dat het laatste kwartaalvoorschot deze maand betaald moet worden, met name uiterlijk 20 maart 2017. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 moet de btw pas betaald worden tegen de 20ste van de maand, volgend op het kwartaal, dus respectievelijk 20 juli, 20 oktober, 20 januari en 20 april.

 

Er is wel één belangrijke uitzondering hierop. In de nieuwe regeling zullen kwartaalaangevers namelijk verplicht zijn om jaarlijks, uiterlijk op 24 december, een voorschot te betalen voor de btw-aangifte van het vierde kwartaal. Het bedrag van dit voorschot is gelijk aan de btw verschuldigd voor de handelingen die de btw-belastingplichtige vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar heeft verricht. De grondslag voor de berekening van het voorschot, moet op verzoek van een btw-controleambtenaar voorgelegd kunnen worden. Het alternatief hiervoor is om een voorschot te betalen dat gelijk is aan de btw die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van het kalenderjaar.

 

Indien u vragen heeft over deze nieuwe regelgeving, aarzel dan niet om ons te contacteren.


Terug
mrt 9, 2017 Categorie: BTW Ingezonden door: Fisc en Div