Thema's

Winwinlening als belegging - kansen voor ondernemers

Winwinlening als alternatief beleggingsinstrument – onbekend is onbemind?

Spaargeld brengt vandaag op de bank niks op. Integendeel! Inflatie doet de waarde van je spaargeld dalen.

Beschik je over wat spaargeld, maar weet je niet wat er mee te doen? De mogelijkheden zijn oneindig en iedere beleggingsvorm heeft zijn voor- en nadelen, zijn opportuniteiten en risico’s ...

 

Spaargeld brengt vandaag op de bank niks op. Integendeel! Inflatie doet de waarde van je spaargeld dalen.

Wat doe je dan met je spaargeld?

Beschik je over wat spaargeld, maar weet je niet wat er mee te doen? De mogelijkheden zijn oneindig en iedere beleggingsvorm heeft zijn voor- en nadelen, zijn opportuniteiten en risico’s.

Het rendement op aandelen kan groot zijn, maar je kan even goed alles kwijt spelen. Om nog maar te zwijgen over “beleggen” in cryptovaluta (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc…), waar zowel de risico’s als de opportuniteiten immens zijn. De term “beleggen” kan je hier beter vervangen door “gokken”, gelet op het gebrek aan economische tegenwaarde.

Beleggen in vastgoed blijven we als Belg, met een baksteen in de maag, dan weer eerder als duurzaam beschouwen. Vastgoed heeft echter als nadeel dat je geld ook goed vast zit. Bovendien is het nettorendement al sterk gedaald, gelet op de toegenomen vastgoedprijzen. Als residentieel vastgoed, vandaag aan te kopen, je nog 3 à 4% bruto rendement oplevert, heb je een goede zaak gedaan. Het netto rendement, waarbij rekening gehouden wordt met vaste kosten die een onroerend goed met zich meebrengt, is een stuk lager.

Winwinlening als alternatief beleggingsinstrument – onbekend is onbemind?

De winwinlening is een fiscale maatregel die enkel van toepassing is in Vlaanderen. In Wallonië bestaat de ‘coup de pouce’ lening. Deze laatste wordt hier buiten beschouwing gelaten.

De winwinlening betreft een lening die een natuurlijke persoon (particulier) (*) kan toestaan aan een KMO. De KMO dient te middelen aan te wenden voor haar beroepsmatige activiteiten. Een KMO kan zowel een zelfstandige (eenmanszaak) als een vennootschap zijn.

Karakteristieken van de winwinlening:
- Vaste looptijd van 8 jaar (**);
- Kredietgevers kunnen tot 50.000,00 euro uitlenen;
- Kredietnemers kunnen tot 200.000,00 euro ophalen aan winwinleningen;
- Er zijn geen vastgelegde terugbetalingsmodaliteiten. Er kan een afbetalingsplan worden opgemaakt, maar men kan even goed overeenkomen dat de terugbetaling pas op het einde van de looptijd gebeurt;
- De rentevoet schommelt tussen de 1% en 2% (***);
- Kredietgevers genieten van een belastingkrediet (= belastingvoordeel) van 2,5% op het uitgeleende bedrag.

Rendement van 3,9% netto

Het rendement op een winwinlening bedraagt 3,9% netto. We leggen dit uit aan de hand van een
voorbeeld.

Een jonge startende zelfstandige leent 50.000,00 euro van zijn/haar grootvader onder de vorm van
een winwinlening. Er wordt een rentevoet van 2% per jaar overeengekomen en een éénmalige
terugbetaling na 8 jaar.

De jaarlijkse rente bedraagt bijgevolg 1.000,00 euro (= 50.000,00 x 2%). Na aftrek van 30% roerende
voorheffing, ontvangt de grootvader netto 700,00 euro.

Naast de jaarlijkse rente ontvangt de grootvader nog een jaarlijks belastingkrediet (= fiscaal
voordeel) van 2,5% op de openstaande schuld van 50.000,00 euro. Het belastingvoordeel bedraagt
bijgevolg 1.250,00 euro (= 50.000,00 x 2,5%).

Jaarlijks geniet de grootvader dus volgende voordelen:
- Netto rente: 700,00 euro
- Belastingkrediet: 1.250,00 euro
- Totaal: 1.950,00 euro

Een rendement van 1.950,00 euro per jaar op een belegging van 50.000,00 euro betekent voor de
grootvader dus een nettorendement van 3,9% (= 1.950,00 / 50.000,00).

Risico’s

De winwinlening is een achtergestelde lening. Bij liquidatie/stopzetting/faillissement van de
kredietnemer wordt de winwinlening pas terugbetaald nadat alle andere schulden zijn betaald.

Maak dus enkel gebruik van deze maatregel als je echt gelooft in de toekomst van de KMO waarin
je investeert.

Loopt het toch mis? Dan heb je recht op een éénmalig belastingkrediet van 30% van het definitief
verloren bedrag. Verlies je dus de volledige 50.000,00 euro, recupereer je alsnog 15.000,00 euro via
je aangifte in de personenbelasting.

Meer info

Kan de winwinlening voor uw bedrijf een kans zijn om het nodige kapitaal te verzamelen om
bepaalde investeringen te verwezenlijken? Neem contact op met Fisc & Div. Wij loodsen u met plezier
door de fiscale spelregels! (****)

(*) uitgesloten voor deze maatregel: echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de
kredietnemer, noch van de zaakvoerder/bestuurder of aandeelhouder van de vennootschapkredietnemer;
(**) kredietgever en kredietnemer kunnen overeenkomen dat de een vervroegde terugbetaling
mogelijk is;
(***) voor winwinleningen afgesloten in 2017 en 2018. Rentevoeten voor winwinleningen die na 2018
worden afgesloten kunnen hiervan afwijken.
(****) Fisc & Div kan u begeleiden bij de toepassing en interpretatie van de fiscale maatregelen. Wij
kunnen u niet bijstaan bij uw zoektocht naar investeerders.

Dit nieuwsbericht werd opgesteld met de grootste zorg. Fisc & Div kan geenszins aansprakelijk gesteld
worden voor foutieve toepassingen en interpretaties door de lezer. Iedere concrete situatie dient
getoetst te worden aan de fiscale wetgeving.


Terug
jun 13, 2018 Categorie: Diversen Ingezonden door: Fisc en Div