Thema's

Voorafbetalingen 2019 - wijziging

De Fod Financiën vernieuwt haar platform voor het beheer van de Voorafbetalingen. Deze vernieuwing is
noodzakelijk om de burger en de ondernemingen een beter én digitaal overzicht te bieden van de gedane
voorafbetalingen, en op termijn, toe te laten om het beheer ervan (aanvraag tot terugbetaling en/of
overboeking naar een volgend aanslagjaar) digitaal te organiseren.


Via het platform MyMinfin of MyMinfin Pro, zal iedere burger of onderneming op ieder moment een
geactualiseerd overzicht hebben van de, per aanslagjaar (beperkt tot de 3 laatste aanslagjaren),
uitgevoerde voorafbetalingen. De aanvragen tot wijziging van deze voorafbetalingen, zullen via ditzelfde
platform mogelijk worden.


Het overschakelen naar het nieuwe platform heeft ook een aantal gevolgen voor de
burgers/ondernemingen die voorafbetalingen verrichten. Ze excuseren zich voor het ongemak die deze
noodzakelijke aanpassingen voor hen teweegbrengen. We lijsten ze voor u op:

Wijziging van het rekeningnummer:

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel voor

ondernemingen, zelfstandigen en particulieren worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer:

BE61 6792 0022 9117 van het lnningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert ll laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

  • Dit nieuwe rekeningnummer geldt uitsluitend voor de voorafbetalingen die worden gedaan vanaf het eerste kwartaal (VA1) van het aanslagjaar 2020. Deze betalingen kunnen ten vroegste worden uitgevoerd vanaf 21/12/2018. Hou er rekening mee dat het rekeningnummer voordien NIET actief zal zijn.
  • Diegenen die al voorafbetalingen verrichten zullen overigens een aangepaste uitnodiging, met vermelding van het nieuwe rekeningnummer, ontvangen.

Let wel:

Er geldt een bijzondere overgangsmaatregel voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met
een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt en waarvoor de resterende
vervaldagen VA -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich ná 31/12/2018 situeren. De betalingen die
deze ondernemingen, ná 31/12, maat nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend
worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BlC: PCHQ BEBB) van de
Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun
eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe
rekeningnummer.

Wijziging van de gestructureerde mededeling.

Het registratienummer dat voordien aan elke belastingplichtige die voorafbetalingen deed werd toegekend
zal worden vervangen. De gestructureerde mededeling die vanaf de voorafbetalingen voor het aanslagjaar
2020 moet worden gebruikt, zal gebaseerd zijn:

  • Op het KBO-nummer indien het om een onderneming of zelfstandige gaat;
  • Op het nationaal nummer indien het om natuurlijk persoon, niet-zelfstandige, gaat;
  • Eventueel op het bisnummer voor natuurlijke personen zonder wettelijke woonplaats in België

De uitnodigingen tot storting van de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 zullen verstuurd
worden, zullen deze nieuwe gestructureerde mededeling vermelden. Voor een vlotte en snelle venruerking
van de betalingen is het belangrijk dat deze gestructureerde mededeling wordt gebruikt.


Afschaffing van de papieren rekeninguittreksels van de gedane voorafbetalingen.

De papieren rekeninguittreksels -voorafbetalingen verloren door de jaren heen hun oorspronkelijk nut.
Vanaf maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van de door
hen gedane voorafbetalingen kunnen consulteren via My Minfin. De jaarlijkse toezending van de papieren
rekeninguittreksels verliest hierdoor ieder nut en zal dus ook niet langer gebeureni, behoudens voor
diegenen zonder toegang tot het digitale kanaal. Met deze maatregel gaat ook een wetswijziging gepaard.
De bijwet bepaalde wijzigingen van de gedane voorafbetalingen zullen voortaan kunnen worden uitgevoerd
indien gevraagd uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk (wijziging van het artikel 70 van het KBAIVIB).


Terug
jan 24, 2019 Categorie: Fiscaal Ingezonden door: Fisc en Div