Thema's

Waarom nog investeren in 2019?

Een investering gepland? Doe deze nog in 2019!

Indien u in de nabije toekomst (een) investering(en) gepland heeft, kan het nuttig zijn om deze nog te doen in 2019. Vanaf 1 januari 2020 treden er namelijk enkele fiscale wijzigingen in werking die een lagere belastingbesparing opleveren.

1. De investeringsaftrek daalt van 20% naar 8%

Kleine vennootschappen die voor 31/12/2019 investeren in nieuwe afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die enkel gebruikt worden voor de beroepswerkzaamheid, kunnen genieten van een investeringsaftrek van 20%. Dit houdt in dat 20% van de investering van je belastbare winst afgetrokken wordt. Indien deze 20% dit jaar niet van je winst afgetrokken kan worden, mag deze nog éénmalig overgedragen worden naar volgend jaar.

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de investeringsaftrek nog slechts 8%.

2. Pro rata afschrijven wordt verplicht

Momenteel is het zo dat een kleine vennootschap, die op het einde van het boekjaar (bv. 31 december) een investering doet, de afschrijving daarop nog voor een volledig jaar in kosten kan nemen. Op die manier kan de winst indien nodig nog gedrukt worden. Deze mogelijkheid zal echter verdwijnen vanaf 2020. U zal namelijk verplicht zijn om uw investering voor het eerste jaar slechts af te schrijven in verhouding tot het aantal dagen dat u de investering al in bezit heeft. Wanneer u een investering doet op 31 december 2020, kan u dus slechts 1/365e van de jaarlijkse afschrijving in kosten nemen.

3. Degressief afschrijven wordt niet meer toegestaan

Vandaag kan ervoor gekozen worden om uw investering degressief af te schrijven. Dit wil zeggen dat u de mogelijkheid heeft om investeringen dubbel zo snel af te schrijven en dus dubbel zo snel in kosten te nemen. Deze manier van afschrijven wordt afgeschaft vanaf 2020. Investeringen aangegaan voor 1 januari 2020 waarbij er gekozen wordt om degressief af te schrijven kunnen wel verder degressief afgeschreven worden na 1 januari 2020.


Terug
okt 9, 2019 Categorie: Fiscaal Ingezonden door: Fisc en Div